Kontakt

Styrelsen 2024 består av:

                                             

Ordförande: Stellan Ersryd     070-379 40 78   e-post: ersryd@gmail.com

Kassör: Irene Storm                                                      irene.storm@hotmail.com

Sekreterare: Jan Eriksson                                              janbgun@gmail.com

Ledamöter:
Ove Andersson                                                              ove@dkteknik.se

Mikael Tonér                                                                 micketoner@hotmail.com

Kenneth Österberg                                                         keos1950@gmail.com


Suppleant: Juris Martinsons                                          jurismartinsons@gmail.com                                                                                                

Webmaster:

Kenneth Österberg                                                         keos1950@gmail.com


e-post Sala Jazzklubb:                                                    info@salajazzklubb.se 
                                                                                                   ersryd@gmail.com